Dnes je 4.12.2020, piatok, Piatok po 1. adventnej nedeli (ľubovoľná spomienka)
Zadajte mesto/obec a deň, kedy chcete ísť DoKostola.sk
bohoslužby / spovede

Okres Topoľčany

Mestá/Obce:
Ardanovce
Belince
Biskupová
Blesovce
Bojná
Čeľadince
Čermany
Dvorany nad Nitrou
Hajná Nová Ves
Horné Chlebany
Horné Obdokovce
Horné Štitáre
Hrušovany
Chrabrany
Jacovce
Kamanová
Koniarovce
Kovarce
Krnča
Krtovce
Krušovce
Kuzmice, okres Topoľčany
Lipovník, okres Topoľčany
Ludanice
Lužany
Malé Ripňany
Nemčice
Nemečky
Nitrianska Blatnica
Nitrianska Streda
Norovce
Oponice
Orešany
Podhradie, okres Topoľčany
Prašice
Práznovce
Preseľany
Radošina
Rajčany
Solčany
Solčianky
Súlovce
Svrbice
Šalgovce
Tesáre
Topoľčany
Tovarníky
Tvrdomestice
Urmince
Veľké Dvorany
Veľké Ripňany
Velušovce
Vozokany, okres Topoľčany
Závada, okres Topoľčany