Dnes je 29.1.2023, nedeľa, 4. nedeľa v Cezročnom období
Zadajte mesto/obec a deň, kedy chcete ísť DoKostola.sk
bohoslužby / spovede

Okres Košice - okolie

Mestá/Obce:
Bačkovík
Baška
Belža
Beniakovce
Bidovce
Blažice
Bočiar
Bohdanovce
Boliarov
Budimír
Bukovec, okres Košice - okolie
Bunetice
Buzica
Cestice
Čakanovce, okres Košice - okolie
Čaňa
Čečejovce
Čižatice
Debraď
Drienovec
Družstevná pri Hornáde
Ďurďošík
Ďurkov
Dvorníky - Včeláre
Geča
Gyňov
Hačava
Háj, okres Košice - okolie
Haniska, okres Košice - okolie
Herľany
Hodkovce
Hosťovce, okres Košice - okolie
Hrašovík
Hýľov
Chorváty
Chrastné
Janík
Jasov
Kalša
Kecerovce
Kecerovský Lipovec
Kechnec
Kokšov - Bakša
Komárovce
Kostoľany nad Hornádom
Košická Belá
Košická Polianka
Košické Oľšany
Košický Klečenov
Kráľovce
Kysak
Malá Ida
Malá Lodina
Medzev
Milhosť
Mokrance
Moldava nad Bodvou
Mudrovce
Nižná Hutka
Nižná Kamenica
Nižná Myšľa
Nižný Čaj
Nižný Klátov
Nižný Lánec
Nová Polhora
Nováčany
Nový Salaš
Obišovce
Olšovany
Opátka
Opiná
Paňovce
Peder
Perín - Chym
Ploské, okres Košice-okolie
Poproč, okres Košice - okolie
Rákoš, okres Košice - okolie
Rankovce
Rešica
Rozhanovce
Rudník, okres Košice - okolie
Ruskov
Sady nad Torysou
Seňa
Skároš
Slančík
Slanec
Slanská Huta
Slanské Nové Mesto
Sokoľ
Sokoľany
Svinica
Šemša
Štós
Trebejov
Trsťany
Trstené pri Hornáde
Turňa nad Bodvou
Turnianska Nová Ves
Vajkovce
Valaliky
Veľká Ida
Veľká Lodina
Vtáčkovce
Vyšná Hutka
Vyšná Kamenica
Vyšná Myšľa
Vyšný Čaj
Vyšný Klátov
Vyšný Medzev
Zádiel
Zlatá Idka
Žarnov
Ždaňa